Chceme poskytnúť ľuďom seriózne informácie o stave a možnostiach pre slovenské zdravotníctvo bez politického filtra.

Sme  skupina  lekárov, ekonómov, a manažérov, ktorá  nemá politické ciele. Aj keď sme sa podieľali na niektorých politických programoch (vlastne práve preto),  je našou ambíciou vytvoriť občiansku kontrolu  nad politickým inžinierstvom, kompromismi a obchodmi pri riešení  problémov zdravotníctva. Chceme  poskytnúť ľuďom seriózne informácie o stave a možnostiach  pre slovenské zdravotníctvo bez politického filtra. Myslíme si, že  Slovensko (paradoxne) má potenciál dosiahnuť oveľa lepšie výsledky, ako politici sľubujú. Sme presvedčení, že v pomerne krátkom čase je možné vytvoriť na Slovensku prakticky novú, modernú propacientskú, udržateľnú sieť .  Ani jeden z programov takúto víziu nenapĺňa.

RIEŠME TO! ŽIADAJME KVALITNÉ ZDRAVOTNÍCTVO!
Preto vznikla nezávislá expertná skupina a tento materiál, ktorý je voľne k dispozícii pre všetky subjekty, ktoré majú ambíciu transformovať slovenské zdravotníctvo. 
Chcem čítať celý materiál
AKO ZLEPŠIŤ SLOVENSKÉ ZDRAVOTNÍCTVO?
Pozri, všetky dôležité témy a nápady na ich riešenie sme spracovali aj formou krátkych videií.
ŠTÁT V ZDRAVOTNÍCTVE

Úlohou štátu v zdravotníctve ni je vlastniť, zásobovať a protežovať svoje nemocnice, ale zodpovedať za celý systém zdravotnej starostlivosti. Jeho vyváženosť, komplexnosť, stabilitu, integráciu, bezpečnosť a kvalitu. Žiadajme kvalitné zdravotníctvo!

NOVÉ NEMOCNICE

Sľúbiť novú nemocnicu je sexi a politici sa pri tom cítia ako vizionári. V skutočnosti však väčšina z nich nemá predstavu, ako by mala vyzerať, ako bude financovaná a kde na to zoberú peniaze.

NÁROK

Všetci platíme zdravotné poistenie a keď sme nezamestnaní, robí to za nás štát. Máme teda nárok na zdravotnú starostlivosť bez príplatkov. Alebo nie?

KVALITA ZDRAVOTNÍCTVA

Slovenského zdravotníctvo neupadá v dôsledku nedostatku peňazí a personálu, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať.

SENIORI

Do seniorov  štát vráža zbytočne veľa peňazí. Ako je to možné? Poskytuje mu totiž predraženú, ale paradoxne nekvalitnú a miestami až nebezpečnú zdravotnú starostlivosť.

INTEGRÁCIA

Reštrukturalizácia a opätovná integrácia je nevyhnutná podmienka, ak chceme dobehnúť zdravotníctvo vyspelých krajín.

KTO MÁ ODVAHU?

Ak má niekto odvahu manažovať v nasledujúcom období zdravotníctvo, má pred sebou neľahkú úlohu. Zabezpečiť systém, ktorý dokáže s menším počtom personálu poskytovať podstatne kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť. Systém, ktorý sa dokáže pružne prispôsobovať všetkým očakávaným aj nepredvídateľným zmenám. Systém, v ktorom sú všetky prvky autonómne a zároveň integrované. Systém, ktorý sa kontinuálne zdokonaľuje. Systém,  ktorý je orientovaný výlučne na pacienta. Systém, ktorý poskytuje rovnako kvalitnú a adekvátnu zdravotnú starostlivosť vo všetkých častiach štátu, všetkým vekovým kategóriám. Systém, ktorý zbytočne neplytvá, ale poskytuje všetko potrebné. Ak toto chceme dosiahnuť, nemusíme byť najbohatší.  Musíme byť múdrejší, rýchlejší, odvážnejší, dôslednejší a poctivejší ako všetci, čo sú pred nami. Musíme  dokázať premeniť kvantitu na kvalitu. BEZ KOMPROMISOV!

Ideme TO RIEŠIŤ spolu?
Napíš nám
Toto je tím, ktorý vypracoval odborný program a víziu transformácie slovenského zdravotníctva.
Teraz ho dávame, ako profesionálnu podporu, každému, kto chce meniť zdravotný systém zmysluplne a s výsledkami.
Ladislav Laho - člen Nezávislej Expertnej Skupiny

MUDr. Ladislav Laho, PhD

Lekár, detský intenzivista

Predstavuje sa ako pediatrický intenzivista, dôchodca. Je to hlavne lekár srdcom, charizmatický motivátor, nepoľavujúci posúvač hraníc. Paradoxne všetky moje kariérne míľniky sú spojené s posúvaním hraníc s pečiatkou Ladislav Laho. Nástup do prvého povolanie ako pediater pre novovznikajúcu  jednotku intenzívnej starostlivosti – námestník FDR BB L.Laho, rozhodnutie o atestácii z anestéziológie už ako čerstvý pediater – európsky guru pediatrickej neurointenzívnej starostlivosti MUDr. L.Laho, ďaľšie dve moje atestácie sú spojené so vznikom Detskej fakultnej nemocnice a riaditeľom, čuduj sa svete L.Laho. Prvý zdravotnícky manežér nominovaný na cenu “manažér roka” mi ukázal ako je dôležité vyletieť z hniezda a stále nosiť skúsenosti domov. Tvrdohlavý a nie vždy pochopený stále ťahá káru, napr.  Nemocníc novej generácie. Niekedy ako slon v porceláne ale vždy s hlbokou brázdou. Jachtár, horal, milujúci starý otec ale hlavne čestný človek.

 Autor textu: Peter Kenderessy
Peter Kenderessy - člen Nezávislej Expertnej Skupiny

MUDr. Peter Kenderessy

Anesteziológ

Lekár s veľkým L. Hovorím,  že je môj žiak. Stále častejšie sa ale  naše role menia. Zo žiaka je učiteľ. Rád sa s ním rozprávam a tiež hádam. Začíname mať aj rovnakú gestikuláciu. Detský anesteziológ, intenzivista. Deti sa tešia, že ich bude uspávať – to sa len tak nevidí. Robí dva týždne do mesiaca v renomovanej Harley Street Hospital – privátnej komplexnej detskej nemocnici v Londýne a dva týždne na domovskom pracovisku na detskom ARO v Banskej Bystrici. Keď je na Slovensku tak trpí a zdôveruje sa mi s tým. Tak trpíme spolu. Je to tiež workholik. Dokáže pracovať niekoľko dní a nocí v kuse. Keď pracuje s kriticky chorým dieťaťom, nevníma čas. Je od začiatku aktívny pri vytváraní konceptu a projektu NNG. Prerástlo to do konceptu celého zdravotníctva a komunikácie s politikmi. Vidí za niekoľko horizontov. Prednáša po celej Európe. Organizuje postgraduálne  kurzy. Rieši sonografickú gramotnosť lekárov, lokálnu anestéziu, predoperačnú  a včasnú pooperačnú rehabilitáciu, trénuje zvládnutie kritických situácií na operačnej sále. Všetko free. Skôr na to dopláca. Peniaze sú na to, aby sa realizovali nápady. Často si toho  berie „veľa na rohy“. Bežne si pripravuje prednášku v noci pred konferenciou.  Strašne ma vie vytočiť, keď mi opakovane do telefónu povie , že „ hneď ti ten materiál pošlem“ a ja čakám nie dni, ale týždne…

Vždy si poviem – takto dáko fungoval aj Leonardo da Vinci . To ma ukľudní.

Autor textu: Ladislav Laho
Marián Kováč - člen Nezávislej Expertnej Skupiny

MUDr. Marián Kováč

ORL chirurg

Maroša poznám  už od nepamäti. Spája nás nielen medicína, ale aj horolezectvo, námorný jachting, skialpinizmus.  Oddiel námorného yachtingu sme založili ešte za hlbokého socializmu v Banskej Bystrici.  Vynikajúci operatér. Oto – rhino – laryngológia , volá sa to tiež chirurgia hlavy a krku. Operuje obojručne – ľavou aj pravou rukou. Znervózňuje to inštrumentárky. Pozvaný ako lektor z Mayo Clinic . Spolu sme organizovali dve medicínsko -horolezecké expedície na Pamír . Skúmali sme vplyv nízkej hladiny kysličníka uhličitého na prietok krvi v mozgu. Stal sa primárom ORL v Rooseveltovej nemocnici. Mal pred sebou pohodlnú lekársku kariéru s obrovskou pracovňou  a sekretariátom. Vybral si neistotu. Založil privátnu ORL dennú kliniku, ktorá operuje  v režime dennej chirurgie  ( doterazviac ako 23000 oprácií).  Je tiež „otec myšlienky“ a spoluautor konceptu a projektu Nemocnice Novej Generácie. Maroš disponuje výnimočne zdravým „sedliackym“ rozumom a nadhľadom. Pomocou neho vyriešil už mnoho nevyriešiteľných situácií. Na väčšinu myšlienok sme prišli počas spoločných túr v horách a na mori . Označujeme to „ forrest office“, alebo „yacht office“, či „beach office“.  Keď to uvádzame vo vizitke na mailoch, ostatných to niekedy aj hnevá.

Autor textu: Ladislav Laho
Michal Kaszas - člen Nezávislej Expertnej Skupiny

Michal Kaszás, MSc.

Stratég a konzultant

Michal, ako zdravotnícky stratég a konzultant z americkej spoločnosti Boston Consulting Group (BCG) je najmladším junákom nášho tímu.

V BCG sa roky venoval rozplietaniu, analýze a riešeniu ťažkých problémov najväčších poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti a zdravotných poisťovní v Európe a USA. Vďaka skúsenostiam zo všetkých článkov zdravotného systému sa nakoniec venoval tvorbe zdravotnej politiky ako poradca vlády.

Po skúsenostiach s projektom stratifikácie nemocníc na Slovensku sa však pustil do terénu a dnes vedie fond ktorý investuje do integrácie následnej a dlhodobej zdravotnej starostlivosti o seniorov so sociálnou starostlivosťou o seniorov na Slovensku. Naďalej sa však ako vášnivý analytik venuje špecificky zazmluvňovacej resp. platobnej politike zdravotných poisťovní.

autor textu: Ladislav Laho
Tomáš Szalay - člen Nezávislej Expertnej Skupiny

MUDr. Tomáš Szalay, PhD

Analytik a riaditeľ Health Policy Institute

Tomáš je senior analytik a riaditeľ Health Policy Institute. V rokoch 2002 – 2004 bol členom reformného tímu ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Robil poradcu ministra Ivana Uhliarika a poradcom ministerstva sa stal aj za Tomáša Druckera. Prednáša zdravotnú politiku na Health Management Academy a na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Na konte má viacero analytických publikácií o slovenskom zdravotníctve. Spolu s kolegami v HPI má na konte spoluprácu a s českým a maďarským ministerstvom zdravotníctva.

Ak to niekto myslí so slovenským zdravotníctvom vážne, musí rozpliesť legislatívnu skrumáž, ktorá vznikla po 220 -tich novelizáciách Zajacových zákonov. A to sa bez Tomáša Szalaya nedá. Mnohé problémy sa dajú riešiť  jednoducho – dodržiavaním už jestvujúcich zákonov. Bez Tomáša to nepôjde.

autor textu: Ladislav Laho
Martin Šamaj - člen Nezávislej Expertnej Skupiny

PhDr. Martin Šamaj, MBA

Martin je  vzdelaný, kultivovaný workoholik mladšej generácie s veľmi zaujímavou históriou. Viac ako 20 rokov aktívne pôsobí v  zdravotníctve. Začínal ako sestra na detskom ARO. Diaľkovo vyštudoval Ekonomiku a riadenie zdravotníctva na Lekárskej fakulte a Fakulte zdravotníckych vied Univerzity Palackého v Olomouci. Špecializuje sa na medicínsko – ekonomické procesné postupy a organizáciu riadenia zdravotníckych inštitúcií.  Pokračoval ako námestník v Olomouckej Fakultnej nemocnici, ktorú reštrukturalizoval a dvihol z červených čísel. Keď sa dozvedel, že na Slovensku sa plánuje nová green field koncová nemocnica, prijal pozvanie do realizačného tímu. Veľmi rýchlo sa v ňom stal kľúčovou osobou.

Následne presvedčil zástupcov Zlínského kraja, aby nerekonštruovali krajskú nemocnicu, ale aby ju nahradili novou, v koncepte Nemocnice novej generácie. Už sa to deje.  Bude to druhá Nemocnica novej generácie v česko – slovenskom priestore.

Je autorom 6 publikácií a členom European Health Management Association. Nositeľ vyznamenania Českého červeného kríža za obetavú činnosť.  Martin robí aj súdneho znalca. Sestričku JIS, ktorú hlúpy lekár spolu s hlúpym vyšetrovateľom a prokurátorom obvinili z viacnásobnej vraždy pacientov, zachránil pred doživotným trestom. Dokázal, že je nevinná.

autor textu: Ladislav Laho
Stanislav Janota - člen Nezávislej Expertnej Skupiny

MUDr. Stanislav Janota, PhD

Imuno - alergológ

So Stanom som chodil na strednú  všeobecnovzdelávaciu školu. Už vtedy vynikal mimoriadnymi vedomosťami a analytickým myslením. Vyštudoval tiež medicínu. Najprv sa venoval pediatrii, neskôr imuno – alergológii . Vymyslel viaceré imunologické laboratórne vyšetrenia. Okrem príležitostného ping-pongu nič nešportuje, takže má veľa času na štúdium. Každý deň prečíta jednu knihu.  Väčšinou to nie je beletria. Vždy, keď idem do Bratislavy, ideme so Stanom na pivo. Snažím sa nájsť historickú, alebo politickú tému, ktorou by som ho pristihol pri nevedomosti. Ešte sa mi to nepodarilo. On ovláda aj kunsthistóriu – tam sa nechytám.  Má aj certifikát na posudzovanie  pravosti  historickej keramiky .  Stano je praktikujúci katolík. Veľa diskutujeme o problematike zbytočnej (indukovanej) liečby.  V odborných kruhoch je známy svojimi často „protiprúdovými“ prednáškami. Považujem ho za jedného z mála lekárov s triezvym pohľadom na farmakoterapiu s naozaj širokým záberom.  Veľmi dobre ovláda štruktúru organizácie a kľúčové problémy zdravotníctva aj s ich historickými kontextami.

Jeho osudová záľuba je politika. Robil poradcu už celému zástupu politikov. Dobre pozná ich myslenie. Asi preto  nie je členom žiadnej politickej strany.

Autor text: Ladislav Laho
Martin Sičák - člen Nezávislej Expertnej Skupiny

MUDr. Marián Sičák, PhD.

prednosta Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Marián je fenomén. Je to človek, na ktorom stojí a padá onkochirurgia hlavy a krku na strednom Slovensku.  Sám, vlastným úsilím vybudoval prakticky z nuly v Ružomberku pracovisko európskeho významu.  Za všetko stačí spomenúť fakt, že už viac ako 10 rokov endoskopicky , cez jednu nosnú dierku operuje nádory hypofýzy – to je už neurochirurgická oblasť – mozog. Dvíha tým tlak vedeniu bratislavskej neurochirurgie, ktorá tento, podstatne pre pacienta šetrnejší spôsob operácie, stále neovláda. Má veľkú zásluhu  na tom, že práve ORL komunita má na Slovensku výnimočne kvalitné postgraduálne vzdelávanie.  Presadili v podstate rezidentský systém. Spolu s Marošom Kováčom organizujú kurzy „live surgery“ (hoci sú v podstate konkurenti  je to profesionálne aj ľudsky dobre fungujúce priateľstvo). A v posledných rokoch  organizujú aj operačné kurzy na kadaveroch (kadaverózne hlavy zháňa Marián z USA). Je to  svetová postgraduálna výuka mimo akademických kruhov.

Nestretávam sa s ním často. Chodíme na spoločné  rodinné lyžovačky. Vždy sa tam zídeme viacerí lekári a debatujeme, samozrejme o medicíne. Fascinuje ma jeho „zápal pre vec“, celostný pohľad na pacienta a nadčasové názory na zdravotníctvo. Lekár par excellence. A tiež – vodcovský typ.

autor textu: Ladislav Laho
Tibor Bárta - člen Nezávislej Expertnej Skupiny

MUDr. Tibor Barta, PhD.

Zástupca prednostu Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku UNB a LFUK Bratislava

Tibora som spoznal len pred pár rokmi prostredníctvom Maroša Kováča pri plánovaní a príprave projektu „Novej nemocnice v Bratislave“ a neskôr aj na spoločných lyžovačkách v Dolomitoch.  Je synom významného priekopníka ORL na Slovensku Prof. MUDr. Tibora Barta, DrSc. a tak nejako prirodzene  pokračoval v šľapajach svojho otca na klinike ORL v Bratislave. Postupne sa vypracoval na akceptovaného ORL chirurga, ktorý najprv v pozícii odborného asistenta LFUK a neskôr ako primára ORL kliniky (kde pôsobí dodnes) rozvinul endoskopickú endonazálnu chirurgiu , postupne zaviedol diagnostiku a liečbu chrápania a sleep apnoe syndrómu. Venuje sa však aj onkologickej chirurgii v ORL orgánoch (od laserovej transorálnej resekcii nádorov hrtana a hltana po klasické externé prístupy na nádory v oblasti hlavy a krku, štítnej žľazy a slinných žliaz). Okrem operácií na klinike vo svojom voľnom čase pomáhal rozbehnúť aj jednodňovú chirurgiu v Bratislave na viacerých pracoviskách.

Publikuje a prednáša, je lektorom postgraduálneho vzdelávania v odbore ORL. Už  4 funkčné obdobia je členom výboru SSO a posledných 6 rokov je vedeckým sekretárom SSO. Svoje odborné špecializácie si doplnil aj o manažment v zdravotníctve. Od 1989 roku sa pokúša rôznymi aktivitami zlepšiť organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti a zlepšiť postavenie lekárov v spoločnosti. Je spoluzakladateľom Lekárskeho odborového združenia, ktorého bol viac rokov aj predsedom a odvtedy sa snaží rôznymi spôsobmi ovplyvniť zmeny v zdravotníctve a dokáže dlhé hodiny zanietene diskutovať o nutných krokoch v prospech pacienta, ale aj v prospech zdravotníkov. Okrem svojej profesie rád cestuje, stále aktívne hrá futbal v tíme lekárov nemocnice, bicykluje, lyžuje a v lete jazdí na windsurfe

autor textu: Ladislav Laho
Radomir_Veres

Ing. Mgr. Radomír Vereš

Od štúdií som sa díval na ekonómov „zhora“. Až keď som začal spolupracovať s Radom veľmi rýchle som pochopil, čo je to kreatívny ekonóm. A tiež, že bez takéhoto človeka sa manažovať nemocnica a ani nič iné nedá. Až trochu neskôr mi svitlo, že som mal hneď na prvý krát veľké šťastie. Natrafil som na toho najlepšieho.

Rado má dve vysoké školy (bankovníctvo a diplomaciu) a úžasnú prax. Niekoľko rokov v audítorskej firme, potom ekonomický námestník v novo vzniknutej Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Vtedy som tam bol riaditeľom. Vďaka nemu a jeho nápadom sa nemocnica nezadlžovala, ale tvorila ako jediná koncová komplexná nemocnica na Slovensku zisk. Sme stále jediný manažérsky tím, ktorý to v porevolučnom slovenskom zdravotníctve dokázal. Neskôr ekonomický a prevádzkový námestník Rooseveltovej nemocnice. Veľmi rýchlo si ho všimli v Dôvere zdravotnej poisťovni a ponúkli mu pozíciu finančného riaditeľa. Ešte pred tým sme spolu aj s Mariánom Kováčom začali prvé úvahy a komunikácie nad Nemocnicou novej generácie. Ešte stále nás zainteresovaní oslovujú ako „otcovia myšlienky“. V tíme, ktorý pripravoval investíciu do nemocnice na Boroch, mal na starosti strategický plán a business case. Opakovane obhájil návratnosť celého projektu.

Kedysi dávno, keď zariaďoval byt, inštalatér mu povedal, že za jednu súčiastku nemusí platiť, lebo on pracuje v Baumaxe a tam ju „potiahol“. Rado išiel do Baumaxu, tú súčiastku kúpil a potom ju vrátil do regálu.

Považujem ho za najskúsenejšieho a najmúdrejšieho nelekára v systéme našej zdravotnej starostlivosti. Je to preto, lebo dokáže aj myslieť a cítiť ako zdravotník. Čo je u ekonóma vzácnosť. Rozladí ho, keď sa pri práci nepracuje. Má výnimočnú výkonnosť , nadhľad a schopnosť komunikovať, argumentovať a spájať. Schopnosť s pokojnou mysľou analyzovať a riešiť aj tie najzložitejšie situácie. Je majster invencie. Rešpekt v odborných kruhoch. Svoju misiu v exekutívnom vedení Dôvery ukončil. Ľudia s jeho danosťami v dnešných časoch nemôžu „ležať ľadom“. Ak to so slovenským zdravotníctvom myslíme poctivo, taký luxus si už naozaj nemôžeme dovoliť.

Autor text: Ladislav Laho
PODPORILI NÁS